آینه جم: صبح امروز یکشنبه نهم مرداد ماه ۱۴۰۱ تعدادی از پرندگان شکاری، عقاب صحرایی و شاهین، با حضور جمعی از اصحاب رسانه و کارشناسان اداره کل حفاظت محیط زیست استان قم و محیط بانان، در منطقه حفاظت شده استان قم، رهاسازی شدند. این پرندگان شکاری زیبا که به علت آسیب دیدگی، تحت تیمار و نگهداری بودند پس از بهبودی کامل و حصول اطمینان از سلامت آنان، در منطقه حفاظت شده این استان و در زیستگاه اصلی خود رهاسازی شدند و به دامان طبیعت بازگشتند. / عکاس: محمد وحدتی

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334198_242.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334200_731.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334196_601.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334197_766.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334199_662.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334202_739.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334203_409.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334205_201.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334207_898.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334210_674.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334209_748.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334208_918.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334211_829.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334214_385.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334238_280.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334241_723.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334246_706.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334244_532.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1401/5/9/8334249_618.jpg
 
[کد خبر:AJ39517]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب