آینه جم: شهرستان پلدختر قطب تولید انجیرسیاه در کشور است. لرستان با ۳۰ هزار تُن انجیر سیاه مقام اول کشور و مقام دوم تولیدی را در جهان دارد. با آغاز برداشت انجیر سیاه درایم منطقه، دغدغه باغداران کاهش قیمت این محصول به علت نبود صنایع تبدیلی است. نبود صنایع تبدیلی بسته‌بندی و تعاونی‌های فروش، ریزگردها و خشکسالی از عمده مشکلات کشاورزان در این منطقه است. / عکاس: عزیز بابانژاد

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542420926024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542458426024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542492826024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542511626024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542577226024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542542826024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542564726024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542620926024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542628826024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542669426024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542725626024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542830326024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542936626024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542789726024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/140106130954288426024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542894426024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542949126024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542964726024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309543024126024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309542986626024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309543045926024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309543120926024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/140106130954318426024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309543174126024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/140106130954302226024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309543153826024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/140106130954325326024154.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/06/13/1401061309543142826024154.jpg
ک
[کد خبر:AJ39871]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب