آینه جم: عسل یکی از محصولات منحصر به فرد روستاهای فراهان است که به صورت طبیعی توسط پرورش دهندگان زنبور عسل تهیه می شود./ عکس: سمیه آهنگرانی فراهانی

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126126877886_10943_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126135108608_92556_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126143545647_66407_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126150820432_58475_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126159570318_58753_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126168007436_28007_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126176288113_56761_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126184733010_27218_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126193803345_23924_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126202101005_91744_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126113754225_66223_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126208975705_86091_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126216943908_62995_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126224443520_15357_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126231786826_90946_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126238817742_79220_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126245692578_91877_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126258347763_84730_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126266791491_74745_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126286315093_99805_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/06/23/14010623000011637987126293658582_17563_PhotoT.jpg
 
[کد خبر:AJ39923]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب