آینه جم: پانزدهمین جشنواره اقوام ایران زمین در بخش‌های صنایع‌دستی، سوغات، موسیقی، گردشگری و بوم‌گردی، سیاه‌چادر و عشایر، روستاهای هدف گردشگری، غذاهای سنتی و بازی‌های بومی و محلی با حضور هنرمندان استان‌های مختلف کشور در گرگان در حال برگزاری است./ عکاس: راحله حصاری هنرمندان صنایع‌دستی ۳۱ استان کشور و همچنین ۲۱ گروه موسیقی سنتی و آیینی از ۹ استان در این جشنواره هنر خود را عرضه می‌کنند.در این نمایشگاه ۱۰ غرفه بومگردی و گردشگری، ۱۵۰ غرفه صنایع دستی و ۳۸ غرفه سیاه چادر و عشایر ایجاد شده است.

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003101.jpg?ts=1668249956044https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003099.jpg?ts=1668249956032https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003098.jpg?ts=1668249955943https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003093.jpg?ts=1668249953696https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003095.jpg?ts=1668249953777https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003096.jpg?ts=1668249953767https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003094.jpg?ts=1668249953792https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003102.jpg?ts=1668249956032https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003097.jpg?ts=1668249955851https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003100.jpg?ts=1668249956021https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003091.jpg?ts=1668249953807https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003104.jpg?ts=1668249957942https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003107.jpg?ts=1668249958243https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003108.jpg?ts=1668249958228https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003113.jpg?ts=1668249960042https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003103.jpg?ts=1668249957586https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003109.jpg?ts=1668249959581https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003114.jpg?ts=1668249961063https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003111.jpg?ts=1668249959827https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003112.jpg?ts=1668249959934https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003116.jpg?ts=1668249961693https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003118.jpg?ts=1668249962447https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003115.jpg?ts=1668249961424https://img9.irna.ir/d/r1/2022/11/12/4/170003119.jpg?ts=1668249964506
 
[کد خبر:AJ40337]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب