آینه جم : هر ساله در اواخر ماه آذر و با شروع فصل سرما پرندگان برای پیدا کردن محل جدیدی برای زندگی اقدام به کوچ می‌کنند. تهران نیز یکی از میزبانان این پرندگانی است که از سیبری برای یافتن غذا و محل مناسب نقل مکان کرده اند. این پرندگان مهاجر امسال نیز مهمان دریاچه شهدای خلیج فارس تهران هستند. /عکاس: فاطمه عموزاد

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890429867207_65090_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890433874578_55197_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890447271569_69484_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890456602709_49331_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890452058367_14144_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890484319608_89155_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890475625418_74040_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890497175442_87189_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890488952603_33647_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890506186091_90664_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890515353656_31000_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890510810150_92854_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890524676400_44741_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890539001188_34455_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890529364839_94267_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890534213248_78493_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890543690957_54781_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890562023676_84004_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890566566423_24632_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890570876488_69557_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890575567614_30840_PhotoT.JPGhttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/17/14011017000581638087031415039587_27342_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/10/12/14011012000879638082890584263332_30060_PhotoT.JPG
 
[کد خبر:AJ40705]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب