آینه جم : در مسیر جاده قدیم تبریز به میانه و در نزدیکی شهرستان بستان‌آباد در استان آذربایجان شرقی، سد خاکی کوچکی قرار دارد که به آن «الخلج» می‌گویند. الخلج نام روستایی، در نزدیکی این سد است. این دریاچه زیبا به علت قرار داشتن در دامنه کوه سهند در تابستان، فضای آن را بسیار متفاوت کرده است./ عکس: محمد قجر

https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726856.jpg?ts=1694423000536https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726855.jpg?ts=1694423000808https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726850.jpg?ts=1694423000328https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726853.jpg?ts=1694423000424https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726852.jpg?ts=1694423000451https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726849.jpg?ts=1694423000235https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726846.jpg?ts=1694422999847https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726847.jpg?ts=1694422999878https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726841.jpg?ts=1694422999673https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726837.jpg?ts=1694422998774https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726842.jpg?ts=1694422999861https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726854.jpg?ts=1694423000216https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726833.jpg?ts=1694422997767https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726836.jpg?ts=1694422998357https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726835.jpg?ts=1694422997645https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726829.jpg?ts=1694422995649https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726838.jpg?ts=1694422998900https://cdn.isna.ir/d/2023/09/11/4/62726830.jpg?ts=1694422996901

[کد خبر:AJ42960]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب