آینه جم-عمادالدین باقی
یکی از آرایی که از افتخارات دستگاه قضایی است رای اخیر صادره از دادگاه کیفری۲ کرمانشاه درباره آقای محسن چنانی است. قاضی فرزانه و با شعور آن، بر خلاف رویه بعضی از محاکم فرمایشی، انتقادات منتشر شده متهم در رسانه بدون مجوز را مصداق آزادی بیان دانسته و قصد بیان شده خود متهم را ملاک قرار داده و می‌گوید: “دادگاه قانونا خود را ملزم به پاسداری از حقوق و آزادی‌های شهروندان می‌داند” و به جای محکوم کردن متهم، به مسئولان حکومتی توصیه می‌کند که اهل تسامح باشند و به خاطر انتقادات شهروندان از آنها شکایت نکنند.
در این رای به میثاق بین‌المللی مدنی و سیاسی و همچنین به قانون اساسی استناد می‌کند و تصریح دارد تعهدات بین‌المللی ایران به اسناد حقوق بشر جزو قوانین داخلی به شمار می‌آید:”حق آزادی بیان به عنوان یکی از حقوق شهروندی به موجب قوانین داخلی و تعهدات بین‌المللی نظام جمهوری اسلامی ایران، پذیرفته شده است لذا دادگاه به عنوان یکی از مظاهر حاکمیت، خود را قانونا ملزم به پاسداری و صیانت از حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان می‌داند به معاهدات بین المللی که دولت ایران پیش و پس از انقلاب اسلامی بدان پیوسته است تا زمان تصویب قوانین مغایر در حکم قوانین اجرا است آزادی شاکی به پیروی از بزرگان دینی خود با انتقادات احتمالی تا حد امکان با تسامح برخورد نمایند”.
یک لحظه تصور کنید اگر چنین قضاتی در بعضی محاکم خاص حضور داشتند، بسیاری از افرادی که در حال حاضر در زندانند کجا بودند؟ و تصور کنید که جایگاه اعتبار و حیثیت جهانی ایران در چه مقامی قرار می‌گرفت؟
به قاضی بهنام ابراهیمی دادرس شعبه ۱۰۶ دادگاه کیفری ۲ شهرستان کرمانشاه تبریک می‌گویم. امیدوارم در زمانه‌ای که عده‌ای با چاپلوسی و خوشرقصی ارتقا پیدا می‌کنند این رای نه موجب غضب و طرد، که موجب تحسین و ارتقای او و امثال او گردیده و شاهد فردایی بهتر باشیم.

00011249.jpg

 
 
[کد خبر:AJ45138]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب