آینه جم: برآورد رسمی جمعیت سال ١٤٠٠ شهرستان ها برای نخستین بار در ایران منتشر شد و در اختیار کاربران درگاه ملی آمار قرار گرفت. 

به گزارش آینه جم؛ در این برآورد، جمعیت ٣١ استان و ٤٦٩ شهرستان کشور به تفکیک مرد و زن و شهری و روستایی تهیه شده است. 

بعد از سرشماری سال ١٣٩٥، تعداد چهل شهرستان جدید در کشور تصویب شد که برای این شهرستان ها و سایر شهرستان هایی که دچار تغییر تقسیمات کشوری شدند نیز محدوده های جدید به تفکیک مناطق شهری و روستایی بازسازی شده است.

در این گزارش، جمعیت استان بوشهر یک میلیون و 240 هزار نفر برآورد شده است.

برهمین اساس، بوشهر، دشتستان و کنگان بیشترین جمعیت را در بین شهرستان ها دارند.

نمودار این گزارش درباره استان با محوریت جمعیت شهرستان ها و درصد زن و مرد در ادامه می بینید:

000064635800.jpg

[کد خبر:AJ39141]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم