آینه جم: نتیجه نهایی انتخابات شورای شهر دیلم

????میرجهانمردی  ۳۱۳۹ رأی
????حیدری  ۲۶۹۲ رأی
????عبدالهی  ۲۲۶۲ رأی
????آذری  ۲۲۵۸ رأی
????مبارکی ۲۲۳۱ رأی

[کد خبر:AJ36094]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم