اینه جم: با اتمام شمارش آرای انتخابات، منتخبان شورای شهر دیر مشخص شدند.

۱- مهران پوسه با دو هزار و ۹۸۷ رأی

۲- محمد البوغبیش با دو هزار و ۷۹۱ رأی

۳- احمد خلیلی با دو هزار و ۷۴۱ رأی

۴- سیداحمد حسینی با دو هزار و ۶۳۰ رای

۵- حسین ربی با دو هزار و ۷۱ رأی

[کد خبر:AJ36118]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم