آینه جم: مسابقه شنا آب‌های آزاد به مناسبت روز جهانی شنا توسط فدراسیون بین المللی شنا در ساحل شهر بندری بوشهر برگزار شد.

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300450_486.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300451_597.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300452_972.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300453_639.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300454_242.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300455_966.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300458_830.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300457_830.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300456_317.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300459_760.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300495_898.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300498_768.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300497_209.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300496_890.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300499_840.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300500_156.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/4/19/14300501_471.jpg

 

 
[کد خبر:AJ36296]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم