آینه جم: لنج‌های چوبی و سنتی که تاریخی از آن‌ها گذشته، در بندر عامری و در خور به گل نشسته اند. این لنج‌های قدیمی در خلیج فارس سالیان طولانی جولان می‌دادند و برای تجارت، باربری و ماهیگیری بین کشور‌های حاشیه خلیج فارس در تردد بوده اند. این لنج ها اکنون تن به گل داده و تبدیل به مکانی جذاب و تماشایی برای جذب گردشگر شده اند./ عکس: افسانه جعفری

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217404_684.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217405_992.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217406_555.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217406_555.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217407_238.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217408_221.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217409_208.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217410_947.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217411_391.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217412_995.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217413_440.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217414_223.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217415_134.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217416_566.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217417_110.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217418_161.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217419_950.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217420_270.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217421_744.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217419_950.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217422_202.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217423_262.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217424_865.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217425_209.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217427_799.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217429_764.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217430_863.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217431_337.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217432_354.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/10/15217434_354.jpg

[کد خبر:AJ37507]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم