آینه جم؛  واکنش سیدعلیرضا سجادی رئیس شورای اسلامی شهر جم در قبال انتصاب نماینده استاندار بوشهر در شورای راهبردی پتروشیمی:
در قبال دفاع از حقوق حقه مردم هیچ وقت مماشات نکرده و نخواهم کرد...
از ابتدای انتشار خبر معرفی جناب آقای پاپری از سوی استاندار محترم برای عضویت در شورای راهبردی پتروشیمی های منطقه پارس ضمن احترام به دیدگاه ایشان ، با روسای شوراها تماس گرفتم و رایزنی لازم به عمل آوردم.
توجه به مناطق و جامعه پیرامونی و اهتمام به رفع مشکلات آنها از اهداف تشکیل شورای راهبردی است.
بدیهی است که نباید مدیران عامل عضو در این شورا ، تصمیماتی غیر از این را برتابند. 
شهرستان های جنوبی استان ، تحت تأثیر توسعه نامتوازن صنعت به شدت آسیب دیده اند...
شهر و شهرستان جم میزبان دهها هزار نفر از شاغلین در صنعت است.
مردم جم ، عسلویه ، کنگان و دیر همیشه و از ابتدای شکل گیری صنعت سنگ زیرین آسیاب بوده و با صبوری و درک بالا همراهی بسیار خوب با صنعت داشته اند.
قطعاً شهرها و شهرستان های دیگر که فرسنگ ها با تأسیسات فاصله دارند و کمترین آسیب از بابت توسعه نامتوازن صنعت متوجه آنها نبوده و نیست ، از منظر حوزه ی تأثیر پذیری از صنعت و مسئولیت های اجتماعی صنعت در قبال جامعه پیرامونی ، حقی برای آنها متصور نیست.
امید آن که نماینده عالی دولت که گفته می شود عدالت را مشی و منش خود قرار داده بیش از عالی منصبان پیشین صدای مردم جنوب استان را بشنود ، مطمح نظر و عامل به آن باشد.
[کد خبر:AJ37842]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم