عکاس: رضا زنگنه

 گلایدر یک ورزش تفریحی و رقابتی هیجان انگیز است که خلبان توسط یک چتربال سبک بر روی جریان باد ملایم پرواز را تجربه می‌کند. همدان سه سایت پروازی پاراگلایدر «شهرستانه»، «بارابند»، «آلفا» (سایت آموزشی) دارد. سایت پروازی پاراگلایدر «شهرستانه» به لحاظ راحتی دسترسی و نزدیکی به شهر از دیگر سایت‌ها از امتیاز بهتری برخوردار است. این سایت در ادامه جاده گنجنامه و در میانه جاده‌ای که همدان را به تویسرکان متصل می‌کند، قرار دارد.
https://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252641_558.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252642_742.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252643_967.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252645_892.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252646_724.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252647_178.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252647_178.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252648_850.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252649_678.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252649_678.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252651_478.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252651_478.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252652_240.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252653_856.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252654_349.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252655_951.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252656_259.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252657_484.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252658_912.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252659_861.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252660_596.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252661_625.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252664_318.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252665_953.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252667_349.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252666_594.jpghttps://www.mizan.news/files/fa/news/1400/6/20/3252668_573.jpg

کل
[کد خبر:AJ36814]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم