آینه جم/ در  جنگل زیر یک خارپشت کوچک پنهان شده است. آیا می توانید آن را در 10 ثانیه یا کمتر پیدا کنید؟ این معمای تصویری از گاردین اقتباس شده است. 

راستی این مطلب را خوانده اید؟ اگر نخوانده اید، پیشنهاد می کنیم، سری به آن بزنید تا در جریان باشید که در این صفحه صرفا با یک سرگرمی همراه نیستید بلکه یک فعالیت مثبت مغزی و منطبق با یافته های دانشمندان انجام می دهید:

 

نتایج پژوهش های دانشمندان: بازی "یافتن شیء پنهان" را از دست ندهید؛ به مغزتان کمک می کند

آیا می توانید خارپشت پنهان شده در جنگل را پیدا کنید؟ (تصویر)

..

 

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

..

آیا می توانید خارپشت پنهان شده در جنگل را پیدا کنید؟ (تصویر)

در چند ثانیه یافتید؟

این قبیل چالش ها را برای تمرین و تقویت مغزتان ادامه دهید.

[کد خبر:AJ38712]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم