آینه جم: تالاب های ولیعصر واقع در ۷ کیلومتری جنوب شهر پلدختر از مهمترین اکوسیستم های آبی شهرستان بوده، این تالاب ها با داشتن نیزارهای بکر و زیبا و وجود تعداد متعددی از جانوران آبزی و پرندگان، چشم انداز بسیار زیبایی را خلق کرده اند ک چشم هر بیننده را به خود مجذوب می کند. / عکاس: عزیز بابانژاد

https://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609414891825210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/140102060941494325210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609414938725210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609414948125210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609414960625210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609414971525210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609414993425210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/140102060941502825210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415015325210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415027825210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415040325210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415051225210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415065325210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415093425210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/140102060941515925210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415116825210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415129325210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415143425210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415157425210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415166825210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415179325210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/140102060941527425210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415219925210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415234025210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415248125210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415262125210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415273125210914.jpghttps://newsmedia.tasnimnews.com/Tasnim/Uploaded/Image/1401/02/06/1401020609415324625210914.jpg
 
[کد خبر:AJ38761]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم