آینه جم: همزمان با ایام ولادت امام رضا (ع)، گنبد منور رضوی در آیینی قدیمی شستشو و تنظیف شد. / عکاس: سید شهاب الدین واجدی

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177810_585.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177811_521.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177813_674.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177814_893.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177815_864.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177816_269.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177817_844.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177818_882.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177820_110.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177821_196.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177822_470.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177823_144.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177824_608.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177825_788.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177826_543.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177827_942.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177840_360.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177841_229.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177842_689.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177843_550.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177844_962.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177845_464.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177846_628.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177847_356.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1401/3/19/16177848_937.jpg
ک
[کد خبر:AJ39063]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم