آینه جم: همه ساله برداشت محصول انبه سبز و نارس(کال) از دو هزار و ۸۰۰ هکتار باغات در شهرستان‌های رودان، میناب و بندرعباس از اردیبهشت‌ماه آغاز می‌شود و در تیرماه نیز میوه رسیده‌ این محصول برداشت می‌شود. امسال ۲۹ هزار تن محصول انبه برداشت می‌شود که بعلت بارندگی‌ها، ۱۰ درصد بیشتر از پارسال است. ۷۰ درصد انبه هرمزگان به صورت نارس برداشت می‌شود که در هفت واحد صنایع ترشی و شوری استفاده می‌شود. مهمترین ارقام انبه در استان آل مهتری، کلک سرخ و هلیلی است که در شهرستان‌های میناب، رودان و بندرعباس تولید می‌شود. / عکاس: رهبر امامدادی

https://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827243801771_21780_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827229895559_33446_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827358333036_70911_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827349895311_79845_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827250207821_87034_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827201770457_65182_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827341457976_97070_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827323801556_88393_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827187395316_97946_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827215364153_68932_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827332239280_24595_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827315676561_38531_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827194271015_56402_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827180051617_70808_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827306770345_97408_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827150364683_23381_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827164426768_37647_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827172864070_53009_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000142637908828736145558_61570_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827298333118_94388_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827280051879_16506_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827289270412_19942_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827256145329_72358_PhotoT.jpghttps://media.farsnews.ir/Uploaded/Files/Images/1401/03/25/14010325000135637908827264270360_57404_PhotoT.jpg
کل
[کد خبر:AJ39106]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم