آینه جم:  عشایر منطقه ارسباران در اواخر فصل بهار به دامنه های سرسبز قوشاداغ تا بلند ترین قله آن با ارتفاع ۳۲۰۰ متری که یای قاری(برف تابستانی) نام دارد کوچ می کنند و تا اواخر فصل تابستان، در این کوهستان زندگی می کنند. / عکاس: علی حامد حق دوست تبریز- ایرنا- عشایر منطقه ارسباران در اواخر فصل بهار به دامنه های سرسبز قوشاداغ تا بلند ترین قله آن با ارتفاع ۳۲۰۰ متری که یای قاری(برف تابستانی) نام دارد کوچ می کنند و تا اواخر فصل تابستان، در این کوهستان زندگی می کنند.

https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760759.jpg?ts=1655816300265https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760754.jpg?ts=1655816300090https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760757.jpg?ts=1655816300115https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760756.jpg?ts=1655816300142https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760755.jpg?ts=1655816300041https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760758.jpg?ts=1655816300166https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760762.jpg?ts=1655816300559https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760761.jpg?ts=1655816300398https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760760.jpg?ts=1655816300371https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760763.jpg?ts=1655816301333https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760764.jpg?ts=1655816301313https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760765.jpg?ts=1655816301467https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760766.jpg?ts=1655816301457https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760767.jpg?ts=1655816301598https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760768.jpg?ts=1655816301665https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760769.jpg?ts=1655816301875https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760771.jpg?ts=1655816302635https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760770.jpg?ts=1655816302571https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760772.jpg?ts=1655816302796https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760773.jpg?ts=1655816302751https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760774.jpg?ts=1655816302967https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760777.jpg?ts=1655816303327https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760775.jpg?ts=1655816303136https://img9.irna.ir/d/r1/2022/06/21/4/169760776.jpg?ts=1655816303172
[کد خبر:AJ39170]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم

کانال تلگرامی پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم