عکس: محمود میربزرگ

نوقان داران در تربت حیدریه از پیله کرم ابریشم برای مصارف پوشاک و به ویژه صنعت فرش تولیدنخ ابریشم می‌کنند.

http://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875277_517.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875278_673.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875280_546.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875279_575.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875281_652.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875282_863.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875283_996.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875284_418.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875285_342.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875286_503.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875287_238.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875288_325.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875289_882.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875290_494.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875291_131.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875292_428.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875293_504.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875294_579.jpghttp://www.mizanonline.com/files/fa/news/1397/8/30/1875295_747.jpg

[کد خبر:AJ26628]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی در بیرجند/تصاویر

سومین نمایشگاه ملی صنایع دستی در بیرجند/تصاویر

نمایشگاه ملی صنایع دستی در بیرجند

پرندگان مهاجر در استان گلستان

پرندگان مهاجر در استان گلستان

تصاویر پرندگان مهاجر

برداشت انار از مزارع شهرضا/تصاویر

برداشت انار از مزارع شهرضا/تصاویر

  برداشت انار از مزارع شهرضا/تصاویر

جدیدترین مطالب