عکس: امین آهویی

به گزارش «آینه جم»؛قوش تپه در بدنه شمالی شهر آق قلا قرار گرفته این تپه تاریخی که قبل از وقوع سیل به آرامگاه این شهرستان شهرت داشت اکنون به علت ارتفاع زیاد پناهگاه برخی از مردم و اکثر دام های این شهرستان از سیل شده است.

آرامگاه قوش تپه به علت ارتفاع زیاد و دور از سیلاب بودن به عنوان محلی امن برای اسکان برخی از اهالی آق قلا شده استآرامگاه قوش تپه به علت ارتفاع زیاد و دور از سیلاب بودن به عنوان محلی امن برای اسکان برخی از اهالی آق قلا شده استآرامگاه قوش تپه اکنون به عنوان محل نگهداری دام های مردم محسوب میشود آرامگاه قوش تپه اکنون به عنوان محل نگهداری دام های مردم محسوب میشود آرامگاه قوش تپه اکنون به عنوان محل نگهداری دام های مردم محسوب میشود این تپه تاریخی قبل از وقوع سیل به آرامگاه این شهرستان شهرت داشتآرامگاه قوش تپه به علت ارتفاع زیاد و دور از سیلاب بودن به عنوان محلی امن برای اسکان برخی از اهالی آق قلا شده استقوش تپه پناهگاه سیل زدگانآرامگاه قوش تپه اکنون به عنوان محل نگهداری دام های مردم محسوب میشود قوش تپه پناهگاه سیل زدگانآرامگاه قوش تپه به علت ارتفاع زیاد و دور از سیلاب بودن به عنوان محلی امن برای اسکان برخی از اهالی آق قلا شده استاکثر دام های مردم شهرستان آق قلا شتر هستند که اغلب از شیر آن بعنوان لبنیات استفاده میکننداکثر دام های مردم شهرستان آق قلا شتر هستند که اغلب از شیر آن بعنوان لبنیات استفاده میکنندقوش تپه پناهگاه سیل زدگانقوش تپه پناهگاه سیل زدگانقوش تپه پناهگاه سیل زدگاناکثر دام های مردم شهرستان آق قلا شتر هستند که اغلب از شیر آن بعنوان لبنیات استفاده میکنندآرامگاه قوش تپه اکنون به عنوان محل نگهداری دام های مردم محسوب میشود قوش تپه اکنون پناهگاه برخی از مردم و اکثر دام های این شهرستان از سیل شده است.اکثر دام های مردم شهرستان آق قلا شتر هستند که اغلب از شیر آن بعنوان لبنیات استفاده میکننداکثر دام های مردم شهرستان آق قلا شتر هستند که اغلب از شیر آن بعنوان لبنیات استفاده میکنندآرامگاه قوش تپه به علت ارتفاع زیاد و دور از سیلاب بودن به عنوان محلی امن برای اسکان برخی از اهالی آق قلا شده استقوش تپه پناهگاه سیل زدگانآرامگاه قوش تپه به علت ارتفاع زیاد و دور از سیلاب بودن به عنوان محلی امن برای اسکان برخی از اهالی آق قلا شده استقوش تپه اکنون پناهگاه برخی از مردم و اکثر دام های این شهرستان از سیل شده است.

 
[کد خبر:AJ28002]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

گزارش تصویری

بهشت چهار فصل چهارمحال و بختیاری/تصاویر

بهشت چهار فصل چهارمحال و بختیاری/تصاویر

بهشت چهار فصل چهارمحال و بختیاری

تولد اولین بچه گوزن سال ۹۸ در ساری/تصاویر

تولد اولین بچه گوزن سال ۹۸ در ساری/تصاویر

تولد اولین بچه گوزن سال ۹۸ در ساری

کوچ بهاره دام ها در مازندران /تصاویر

کوچ بهاره دام ها در مازندران /تصاویر

کوچ بهاره دام ها در مازندران

جدیدترین مطالب