IMG_20220401_094543_247.jpg

 

 

آینه جم؛ ابراهیم قیصری: ۱۷ مرداد به یاد شهید صارمی روز خبرنگار است روزی که در جامعه مرسوم شده است تلاش های اصحاب رسانه ارج نهاده شود.

رسانه ها رکن چهارم دموکراسی هستند و پویایی هر جامعه به پویایی رسانه ها بستگی دارد.

00000414176.jpg

 

 

آینه جم؛ مزبان حبیبی
 *تقریبا در هیچ کشور توسعه یافته ای، ردی از آموزش طبقاتی دیده نمی‌شود* و تلاششان بر استقرار عدالت آموزشی منطبق بر برخورداری های برابر از امکانات و کیفیت آموزش یکسان است.

0000013980929otoN.jpg

 

 

آینه جم ، مرضیه جهان‌دیده: دریا بست عنوانی آشنا برای صیادان بوشهری است. تنها زمانی که درهای دریا به روی صیادانش بسته می‌شود، آن هم درست در وسط گرمای تابستان و آن هنگام که خلیج فارس برای تقویت بنیه و افزایش جمعیت آبزیانش نیاز به استراحت دارد. طرحی مدیریتی برای حفظ ذخایر آبزیان خلیج فارس و جلوگیری از صید شناورهای غیرمجاز در آبهای ساحلی استان ما غیرصیادی ممنوع می‌شود تا خلیج فارس بار دیگر سفره‌اش را پربرکت کرده و پذیرای مجدد صیادانی باشد که رزق و روزی‌شان را از دل آبهای نیلگونش بیرون می‌کشند. 

رسمی به نام گفال کردن 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000WA0042.jpg

 

آینه جم؛ابراهیم قیصری:
کف گیر سفره های زیر زمینی جم تنها منبع تامین آب شرب شهرستان به ته دیگ خورده است و هر روز گلایه های بی آبی مردم جم شنیده می شود اما تنها خبری که برای بهبود وضعیت آب جم شنیده می شود جلسه است و جلسه...!

 

00001834721946001.jpg

 

آینه جم/گالیا حق پرست

با اذعان به نقش مهم تاریخی و فرهنگی بندر بوشهر در نواحی جنوبی ایران و خلیج فارس می توان به ظرفیت ها و قابلیت های میراث فرهنگی و گردشگری بوشهر پی برد. 

جدیدترین مطالب