0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000033101.jpg

 

آینه جم:امید فراغت

از دانشجوی نماد آزادي خواهی، دموکراسی و تغییر و تبدیل به دانشجوي نماد بیکاري و مهاجرت شدیم! 

چه روش و منشی واقعیت های تلخِ دانشجویی امروز را ایجاد کرده است؟ 

000000000000000000000000000000000088740110044.jpg

 

 

 

آینه جم:  سجاد بهزادی 
مکث:
فرماندار دولت سیزدهم در شهرستان جم، کار خود را در میان انبوهی از مطالبات اجتماعی و پروژه های بر زمین مانده عمرانی آغاز کرده است.این دولت اگر برجام را امضاء کرد و خزانه خالی دولت از این وضعیت بیرون آمد، کار خودش و استانداران وفرماندارانش سخت نخواهد بود؛ هر چقدر که ناتوان هم باشند، باری به هر جهت این مملکت روزش شب می شود مانند همه ۴۲ سالی که گذشت.

 

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000007133eszy50qoy.jpg

 

 

آینه جم/   مصطفی ارجمند

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر پس از سفر به روستاهای شهرستان تنگستان در خطبه های نماز جمعه این هفته بوشهر وضعیت را این چنین تشریح کرده: "فقر آنچنان وجود دارد که به من این وظیفه را القا کرده که بگویم همه مسئولان به فریاد فقرا و نیازمندان بشتابند."

0000000000000000000000000000000000000000000000000000013034600.jpg

 

 

آینه جم: احسان محمدی- هر کدام از ما در طول هفته حتماًبرای خرید یک تُن‌ ماهی، دستمال کاغذی، نان بسته‌بندی، نوشیدنی و ... به سوپرمارکت می‌رویم، رعایت این نکات به ما به عنوان مشتری و حتی به فروشنده کمک می‌کند.

 

 

0061654067.jpg

 

 

آینه جم/  روح الله عاشوری*: سرزمینی فراتر از افسانه و روایت، دیار تلاقی دریا و آفتاب، قلمرویی نام آشنا در تاریخ ایران زمین، بوشهر عصر اسلامی و لیان و بخت اردشیر عهد باستان، امروز مشهور و نام آور به آوازه پایتخت انرژی و قطب اقتصادی کشور است.

جدیدترین مطالب