عکس: افسانه جعفری

تعدادی از دوستداران محیط زیست بصورت خودجوش اقدام به پاکسازی قسمتی از ساحل جفره در بندر بوشهر کردند.
https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049933_610.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049934_236.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049935_119.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049936_234.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049937_665.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049938_791.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049939_676.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049940_873.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049942_819.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049944_821.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049947_148.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049948_761.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049951_502.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049952_631.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049953_793.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049954_253.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049955_453.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049956_790.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049957_312.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049958_617.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049959_510.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049960_113.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049961_863.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049962_481.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/3/7/14049963_529.jpg
 
[کد خبر:AJ35913]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب