عکاس: افسانه جعفری

آینه جم: گروهی از سربازان اعزامی از بوشهر برای گذراندن دوره آموزشی صبح چهارشنبه ۱ دی ۱۴۰۰ با بدرقه خانواده‌های خود، به محل دوره آموزشی اعزام شدند. 

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345703_572.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345704_371.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345705_602.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345706_976.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345707_200.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345674_739.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345675_209.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345676_242.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345677_588.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345678_912.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345679_271.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345680_219.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345681_653.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345682_997.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345683_993.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345685_183.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345686_229.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345687_215.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345688_555.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345689_751.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345690_617.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345691_395.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345692_737.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345693_748.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345698_910.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345699_282.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345700_586.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345701_817.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/1/15345702_509.jpg
 
[کد خبر:AJ37704]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب