عکاس: بهناز نصرتی

 آیین ملی و مذهبی گل غلتان در امیریه دامغان برگزار شد.

آیین ملی و مذهبی گل غلتان یك آیین معنوی در شهر امیریه دامغان است که هر ساله در ماه رویش گل های محمدی در این شهر به صورت جشنواره، همراه با بازی های بومی و محلی، پخت نان و طبخ غذاهایی سنتی، آوازه خوانی و بازدید از اماکن تاریخی برگزار می شود و گردشگران از نقاط مختلف کشور برای حضور در این به امیریه سفر می کنند. اما دوسالی است که این سنت به علت همه گیری و شیوع ویروس کرونا با محدودیت برگزار می گردد. در این مراسم خانواده ها از نقاط مختلف کشور برای شرکت در این آیین ثبت نام کرده و همراه با نوزادان خود برای حضور در این ایین به امیریه سفر می کنند و نوزادان خود را برای شادابی و طراوت در اولین بهار زندگیشان میان گل های محمدی می غلتانند. در باور اهالی منطقه، غلتاندن بدن نوزاد زیر یكسال در میان برگ های گل محمدی، سبب حفظ طراوت و شادابی و دور ماندن از بیماری های مختلف به ویژه آلرژی و حساسیت های فصلی می شود.

https://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508688_687.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508689_931.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508690_560.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508691_628.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508692_608.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508693_364.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508694_558.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508695_852.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508696_705.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508697_768.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508698_520.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508699_365.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508700_411.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508701_240.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508702_220.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508703_995.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508704_201.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508705_508.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508706_376.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508707_414.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508713_894.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508714_856.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508715_488.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508716_742.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508717_198.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508718_604.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508719_561.jpghttps://www.iribnews.ir/files/fa/news/1400/3/8/6508720_210.jpg

[کد خبر:AJ35914]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب