عکاس: امین ملک زاده

آینه جم: جشن انار یکی از آیین‏های دیرینه جهت شکرگزاری از پروردگار برای برداشت محصول به شمار می‌رود، که در بسیاری از شهر‌های کشور از جمله ارسنجان استان فارس هم‏چنان باقی مانده است. جشنواره انار ارسنجان با هدف معرفی ظرفیت‌های فرهنگی و میراث و گردشگری و صنایع دستی این شهرستان در تولید و برداشت انار برگزار شده و در آن ارقام گوناگون انار ارسنجان و فرآورده‌های این محصول بهشتی در معرض دید مردم قرار می‌گیرد.

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172853_513.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172855_999.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172857_155.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172851_340.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172852_999.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172854_610.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172856_325.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172850_674.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172859_707.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172860_432.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172861_111.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172863_666.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172877_870.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172878_842.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172879_559.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172880_112.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172883_206.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172885_644.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172886_701.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172890_240.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/9/2/15172933_832.jpg
 
[کد خبر:AJ37443]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب