عکاس: فروغ طاهرخانی

آینه جم: مراسم عشای ربانی کریسمس همزمان با آغاز سال نو میلادی در کلیسا سرکیس مقدس تهران برگزار شد. کلیسای سرکیس مقدس با هزینه شخصی فردی خیر از ارمنی‌های ایران به نام «مارکار سرکیسیان» و طرح مهندس اوژن آفتاندلیانس در سال ۱۳۴۹ (۱۹۷۰ میلادی) بنا شد. 

https://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397270_892.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397271_813.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397272_705.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397273_516.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397274_962.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397275_876.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397276_812.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397277_820.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397278_207.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397279_295.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397280_798.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397281_336.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397282_624.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397283_693.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397284_959.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397285_350.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397286_457.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397287_281.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397288_121.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397289_650.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397290_844.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397291_316.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397292_889.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397293_124.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397294_245.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397295_309.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397296_126.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397297_198.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397298_925.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397299_112.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397300_242.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397301_649.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397302_252.jpghttps://cdn.yjc.news/files/fa/news/1400/10/11/15397303_816.jpg

 

 
[کد خبر:AJ37735]
پايگاه خبري تحليلي آينه ي جم


نوشتن دیدگاه

جدیدترین مطالب